Okres dzieciństwa, a zwłaszcza niemowlęctwa to czas intensywnego kształtowania się młodego człowieka. Wszelkie problemy zdrowotne, które nie są wtedy odpowiednio leczone, rzutują na całe późniejsze, dojrzałe życie. Dlatego trzeba zwracać szczególną uwagę na pojawiające się w tym newralgicznym czasie anomalie i walczyć z ich skutkami.

Problemy wieku dziecięcego

Pierwsze lata życia człowieka wiążą się ze szczególną wrażliwością na bodźce zewnętrzne. Małe dziecko zwykle nie ma jeszcze wystarczającej odporności i nie potrafi radzić sobie z pojawiającymi się infekcjami czy chorobami. Dotyczy to także wszelkich urazów mechanicznych czy wad wrodzonych. Konieczne jest więc właściwe wspomaganie, leczenie i rehabilitacja ze strony specjalistów, zajmujących się tą tematyką. Najlepiej w tym celu udać się do lekarzy i fizjoterapeutów, którzy gwarantują kompleksową opiekę i dają szansę na wyleczenie pacjentów.

fizjoterapia

Indywidualne podejście

Do sukcesu w przeprowadzeniu stosownej terapii potrzebne jest indywidualne podejście do każdego podopiecznego. Często wymaga to także złożenia wizyty w jego miejscu zamieszkania i przeprowadzenia tam niezbędnych konsultacji oraz ćwiczeń. Dobra fizjoterapia dzieci zależy w dużej mierze od postawienia właściwej diagnozy. Umożliwia to odpowiedni sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny, obsługiwany przez przeszkolonych fachowców. Na tej bazie można zastosować konkretną terapię.

Rodzaje terapii

Rehabilitacja dzieci opiera się przynajmniej na kilku wypróbowanych i skutecznych rodzajach terapii. Można tu wymienić choćby takie metody, jak NDT-Bobath, THERA SUIT czy KINESIO TAPING. To najpopularniejsze sposoby rehabilitacji dzieci z problemami neurologicznym, ortopedycznymi, genetycznymi czy związanymi z opóźnieniami w rozwoju. To jednak nie wszystko. W razie potrzeby swoje zastosowanie mają też metoda Vojty, terapia ręki czy neurologopoedia. Warto też wymienić metodę Tomatisa, integrację sensoryczną lub terapię czaszkowo-krzyżową.

Każde dziecko, które wymaga rehabilitacji, powinno znaleźć odpowiednią pomoc dla siebie.

 

fizjoterapia dzieci